AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở nước ta?

  • A. Tần suất hoạt động nhiều nhất vào tháng 9.
  • B. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ven biển miền Trung.
  • C. Tần suất bão tháng 6 là từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng.
  • D. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, đặc điểm không đúng với hoạt động của bão ở nước ta là Tần suất bão tháng 6 là từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng vì Tần suất bão tháng 6 (vào khu vực ven biển Quảng Ninh) là từ 0,3 đến 1 cơn bão / tháng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>