YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2005-2012

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2005-2012

  • A. Tỉ trọng dân thành thị tăng, tỉ trọng dân nông thôn giảm.
  • B. Tỉ trọng dân thành thị lớn hơn tỉ trọng dân nông thôn.
  • C. Dân số nước ta vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn.
  • D. Sự chuyển dịch cơ cấu dân số diễn ra còn chậm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng dân thành thị nhỏ hơn nhiều so với tỉ trọng dân nông thôn. Năm 2012, tỉ trọng dân thành thị chỉ 31,9%, tỉ trọng dân nông thôn chiếm tới 68.1%

  => Nhận xét Tỉ trọng dân thành thị lớn hơn tỉ trọng dân nông thôn là không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA