RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?

  • A. Khí hậu nóng ẩm.
  • B. Khoáng sản nhiều loại.
  • C. Rừng ôn đới phổ biến.
  • D. Đất trồng đa dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phát biểu không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á là rừng ôn đới phổ biến vì Đông Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo => rừng chủ yếu cũng là rừng nhiệt đới và rừng xích đạo => nhận xét C không đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA