AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thách thức lớn nhất đối với nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới là

  • A. trở thành thị trường tiêu thụ của các nước phát triển.
  • B. chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế.
  • C. đội ngũ lao động có trình độ khoa học kĩ thuật di cư đến các nước phát triển.
  • D. phải nhập khẩu nhiều hàng hóa, công nghệ, kĩ thuật tiên tiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Thách thức lớn nhất đối với nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới là chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế; nếu không tận dụng được những cơ hội để phát triển thì rất dễ tụt hậu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>