AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho nhiều loài sinh vật tự nhiên trên thế giới bị tuyệt chủng là do

  • A. phát triển thủy điện
  • B. các vụ cháy rừng
  • C. khai thác quá mức
  • D. mở rộng đất trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho nhiều loài sinh vật tự nhiên trên thế giới bị tuyệt chủng là do tác động của con người, cụ thể là sự khai thác quá mức của con người

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>