AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các loài thực vật: đỗ quyên, lãnh sam, thiết sam phát triển ở đai cao nào?

  • A. Đai ôn đới gió mùa trên núi
  • B. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
  • C. Đai nhiệt đới gió mùa chân núi
  • D. Đai cận nhiệt đới và ôn đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các loài thực vật: đỗ quyên, lãnh sam, thiết sam phát triển ở đai cao ôn đới gió mùa trên núi (sgk Địa lí 12 trang 52)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>