AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2004

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.
  • B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.
  • C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.
  • D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng cột ghép, lại có đơn vị là Tỉ USD => thể hiện Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA