AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất về mặt tự nhiên ở vùng núi đá vôi ở nước ta là

  • A. nguy cơ phát sinh động đất ở các đứt gãy.
  • B. dễ xảy ra tình trạng thiếu nước về mùa khô.
  • C. dễ xảy ra hiện tượng lũ ống và lũ quét.
  • D. thường xuyên bị cháy rừng về mùa khô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Hạn chế lớn nhất về mặt tự nhiên ở vùng núi đá vôi ở nước ta là dễ xảy ra tình trạng thiếu nước về mùa khô do mùa khô nước tham gia vào các phản ứng hòa tan đá vôi hoặc chảy ở các dòng sông ngầm => dễ bị thiếu nước hoặc khó khai thác nước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>