AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phép lai một tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu 

  • A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
  • B. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
  • C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
  • D. nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA