AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế duy trì ổn định pH của máu, ý nào dưới đây không đúng? 

  • A. Thận thải H+ và HCO3-
  • B. Hệ đệm trong máu lấy đi H+ .
  • C. Phổi hấp thu O2.          
  • D. Phổi thải CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  pH nội môi được duy trì ổn định là nhờ hệ đệm, phổi và thận

  - mỗi hệ đệm được cấu tạo bởi một axít yếu và muối kiềm mạnh của axít đó (ví dụ: H2CO3/NaHCO­3). Khi H+ tăng, máu có xu hướng chuyển về axít thì muối kiềm của hệ đệm có vai trò trung hòa làm giảm H+ trong máu. Khi OH- tăng, máu có xu hướng chuyển sang kiềm tính thì axít của hệ đệm có tác dụng giảm giảm OH- trong máu.

  - Phổi thải CO2 giúp duy trì pH máu ổn định vì CO2 kết hợp với nước sẽ tạo thành làm tăng H+ trong máu

  - Thận thải H+, tái hấp thu Na+, thải HCO3-, urê.. giúp duy trì pH của máu ổn định.

  Vậy đáp án C không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>