AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định về ảnh hưởng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm  

  (1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.

  (2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.

  (3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.

  (4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm.

  Số nhận định đúng là: 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>