AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Enzim ligaza dùng trong công nghệ gen với mục đích 

  • A. nối các đoạn ADN để tạo ra ADN tái tổ hợp.
  • B.  cắt phân tử ADN ở những vị trí xác định.
  • C. nhận ra phân tử ADN mang gen mong muốn.
  • D. phân loại ADN tái tổ hợp để tìm ra gen mong muốn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>