AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai \(\frac{{Ab}}{{aB}}X_E^DX_e^d\, \times \,\frac{{Ab}}{{ab}}X_E^dY\), tính theo lý thuyết, các cá thể con có mang kiểu hình \(A - B - X_E^dX_e^d\)  chiếm tỉ lệ 

  • A. 18,25%.         
  • B. 12,5%.        
  • C. 7,5%.       
  • D. 22,5%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>