AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì 

  • A. nhu cầu nước cao.      
  • B.  điểm bù CO2 cao.
  • C. điểm bão hòa ánh sáng thấp.      
  • D. không có hô hấp sáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì không có hô hấp sáng

  Hô hấp sáng (quang hô hấp) là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng, trong điều kiện cây thiếu CO2 và thừa O2 trong lá.

  Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>