AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật là 

  • A. cân bằng khoáng cho cây.
  • B. giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá.
  • C. làm giảm lượng khoáng trong cây.
  • D. tăng lượng nước cho cây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>