AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở không thực hiện chức năng vận chuyển 

  • A. chất dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết. 
  • B. các sản phẩm bài tiết.
  • C. chất dinh dưỡng.       
  • D.  chất khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>