YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các polime sau: tơ axetat, tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

  • A. sợi bông, tơ axetat và tơ visco.    
  • B. tơ visco, tơ nitron và tơ nilon-6.
  • C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.         
  • D. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90578

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA