YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y và este Z (đều no, đơn chức, mạch hở, YZ có cùng số nguyên tử cacbon) cần dùng vừa đủ 12,32 lít khí O2 (đktc), thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Chất Y

  • A. HCOOH.    
  • B. CH3CH2COOH.   
  • C. CH3CH2CH2COOH. 
  • D. CH3COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:  \({n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = - {n_X} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = 0,5 + {n_X}\)

  Bảo toàn nguyên tố O: \({n_X} + 2{n_{Y,Z}} + 1,1 = 1 + {n_{{H_2}O}} \Rightarrow {n_{Y,Z}} = 0,2\;mol\)

  Bảo toàn nguyên tố C: \({C_M} < \frac{{0,5}}{{0,2}} = 2,5\)

  Vậy Y là CH3COOH.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA