YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Anilin là chất lỏng, độc, tan nhiều trong nước lạnh.

  (b) Chất béo đều là các chất lỏng ở điều kiện thường.

  (c) Tơ nilon-6,6 và tơ capron đều là tơ poliamit.

  (d) Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

  (e) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

  (g) Axit axetic và axit 2-aminoetanoic đều có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Sai, Anilin là chất lỏng, độc, ít tan trong nước lạnh.

  (b) Sai, Chất béo ở trạng thái rắn hoặc chất lỏng ở điều kiện thường.

  (d) Sai, Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.

  (e) Sai, Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

  (g) Sai, Axit 2-aminoetanoic không làm đổi màu quỳ tím.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA