YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng sau:

  Chất X (no, mạch hở) + H2 → Chất Y

  Chất Y + Chất Z (axit hữu cơ) → Chất T (mùi chuối chín)

  Tên thay thế của X

  • A. anđehit isovaleric.  
  • B. isopentanal.    
  • C. 3-metylbutanal.   
  • D. 2-metylbutanal.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (CH3)2CH-CH2-CH2-OH + CH3COOH  → CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 + H2O

  (CH3)2CH-CH2-CHO + H2  →  (CH3)2CH-CH2-CH2-OH

  Tên thay thế là 3-metylbutanal

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA