AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Oxi hóa 38 gam hỗn hợp gồm propanal, ancol X (no, đơn chức, bậc một) và este E (tạo bởi một axit đồng đẳng của axit acrylic và ancol X), thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic và este. Cho Y tác dụng với 0,5 lít dung dịch NaOH 1,5M, sau phản ứng để trung hòa hết NaOH dư cần 0,15 mol HCl, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được X và 62,775 gam hỗn hợp muối. Cho X tách nước (H2SO4 đặc, 140oC), thu được chất F có tỉ khối hơi so với X bằng 1,61. Các chất XE lần lượt là

  • A. C2H5OH và C3H5COOC2H5.  
  • B. CH3OH và C3H5COOCH3.
  • C. CH3OH và C4H7COOCH3.      
  • D. C2H5OH và C4H7COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tách nước chất X ta có: MF = 1,61MX ⇒ (2R + 16) = 1,61.(R + 17) ⇒ R = 29: X là C2H5OH

  Hỗn hợp Y có số mol bằng số mol NaOH phản ứng là 0,6 mol

  Hỗn hợp muối gồm NaCl (0,15 mol), C2H5COONa (x), CH3COONa (y), RCOONa (z)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 0,6\\ 58x + 46y + (R' + 73)z = 38\\ 96x + 82y + (R' + 67)z = 56 \end{array} \right.\)  Thay từ các đáp án suy ra: R’ = 41: C3H5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA