YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung Ca(H2PO4)2.

  (b) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.                                                 

  (c) Sục khí H2S vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

  (d) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

  (e) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.

  (g) Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

  Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được kết tủa là

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) 12NaOH + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2- + 4Na3PO4 + 12H2O

  (b) NaI + AgNO3 → AgI- + NaNO3

  (c) H2S + Ba(OH)2 → BaS + 2H2O

  (d) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3- + 3NH4Cl

  (e) 4NaOH + CrCl3 → Na[Cr(OH)4] + 3NaCl

  (g) NH4HCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3- + NH3 + 2H2O

  VDOC

Mã câu hỏi: 90604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)