YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm điều chế nitrobenzen theo các bước sau đây:

  - Bước 1: Cho 29 ml HNO3 đặc và 25 ml H2SO4 đặc vào bình cầu 3 cổ có lắp sinh hàn, phễu nhỏ giọt và nhiệt kế rồi làm lạnh hỗn hợp đến 30oC.

  - Bước 2: Cho từng giọt benzen vào hỗn hợp phản ứng, đồng thời lắc đều và giữ nhiệt độ ở 60oC trong 1 giờ.

  - Bước 3: Để nguội bình, sau đó rót hỗn hợp phản ứng vào phễu chiết, tách bỏ phần axit ở dưới sau đó chưng cất ở 210oC thì thu được nitrobenzen.

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Mục đích của sinh hàn là để tăng hiệu suất của phản ứng.
  • B. Lắc đều hỗn hợp phản ứng để tăng khả năng tiếp xúc của các chất phản ứng.
  • C. H2SOđặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm chất hút nước.
  • D. Trong bước 3, chưng cất ở 210oC để loại nước và thu lấy nitrobenzen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Sai, Mục đích của ống sinh hàn là để tạo môi trường nhiệt độ thấp cho hơi chất sản phẩm ngưng tụ.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA