• Câu hỏi:

  Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X

  • A. CuSO4.     
  • B. FeCl3.       
  • C. MgSO4.        
  • D. AlCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC