YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở Y và 2 mol aminoaxit no, mạch hở Z tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần vừa đủ 46,368 lít khí O2 (đktc), thu được 8,064 lít khí N2 (đktc). Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 84,96.     
  • B. 75,52.     
  • C. 89,68.          
  • D. 80,24.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Y là amin no, hai chức, mạch hở còn Z là aminoaxit no (có 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH), mạch hở

  Xét quá trình đốt cháy a gam hỗn hợp X có:  \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{ - N{H_2}}} = 2{n_{{N_2}}} = 0,72\,mol\\ {n_{ - N{H_2}}} = {n_{ - COOH}} = 4\,mol \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_X} = 0,54\,mol\\ {n_{ - COOH}} = 0,72\,mol \end{array} \right.\)

  \(\left\{ \begin{array}{l} 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 2{n_{ - COOH}} + 2{n_{{O_2}}}\\ {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} + {n_{{N_2}}} = ({k_X} - 1){n_X} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 5,58\\ {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = - 0,18 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{C{O_2}}} = 1,8mol\\ {n_{{H_2}O}} = 1,98\,mol \end{array} \right. \Rightarrow {m_X} = 58,68\,(g)\)

  Khi cho a gam X tác dụng với HCl thì: \({m_{muoi}} = {m_X} + 36,5{n_{HCl}} = 84,96\,(g)\)

  VDOC

Mã câu hỏi: 90619

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)