ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, axit fomic. Số chất vừa tham gia phản ứng tráng bạc, vừa hòa tan Cu(OH)2

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất tham gia phản ứng tráng bạc, vừa hòa tan Cu(OH)2 là glucozơ, fructozơ, axit fomic.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE