AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

  Dung dịch (1) (2) (4) (5)
  (1)   Khí thoát ra Có kết tủa  
  (2) Khí thoát ra   Có kết tủa Có kết tủa
  (4) Có kết tủa Có kết tủa    
  (5)   Có kết tủa    

  Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

  • A. H2SO4, NaOH, MgCl2.       
  • B. Na2CO3, NaOH, BaCl2.
  • C. H2SO4, MgCl2, BaCl2.        
  • D. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA