AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kì là 300\(\sqrt 3 \)  cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là 

  • A. 400 cm/s                    
  • B. 200 cm/s             
  • C. 2π m/s                           
  • D. 4π m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>