AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân có năng lương liên kết riêng lớn nhất là 

  • A.  heli.                 
  • B. sắt              
  • C. urani.                   
  • D. cacbon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các hạt nhân có số khối nằm trong khoảng từ 50 đến 70 thì có năng lượng liên kết riêng là lớn nhất

  → sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất với A = 56.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>