AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một dòng điện thẳng dài I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại O, có chiều hướng từ trong mặt phẳng hình vẽ ra và một điểm M thuộc mặt phẳng hình vẽ có OM = r . Tìm trên mặt phẳng hình vẽ điểm N có BN = 2B

  • A. N thuộc đường tròn tâm O , có bán kính r /2         
  • B. N là trung điểm cua OM
  • C. N thuộc đường tròn tâm O, bánh kính 2r. 
  • D.  Hai điểm N1 và N2 đối xứng nhau qua O, trong đó có điểm N1 là trung điểm của OM

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>