AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = \cos \left( {10t + \frac{\pi }{3}} \right)cm\) . Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng 2π/3 là: 

  • A. 2cm                      
  • B.  – 2cm          
  • C. 0cm                                 
  • D.  4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA