AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niutơn nhằm chứng minh 

  • A. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc. 
  • B. lăng kính là thiết bị duy nhất có thể phân biệt được ánh sáng đơn sắc.
  • C. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng đó. 
  • D. ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA