YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, nếu điện áp ở hai đầu cuộn cảm là uL = U0Lcosꞷt (V) thì điện áp ở hai đầu tụ điện có hệ thức

  • A. \({u_C} = {U_{0C}}\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\)
  • B. \({u_C} = {U_{0C}}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)\)
  • C. \({u_C} = {U_{0L}}\cos \left( {\omega t + \pi } \right)\)
  • D. \({u_C} = {U_{0L}}\cos \left( {\omega t - \pi } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>