AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600V theo hướng của một đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở đó electron dừng lại có giá trị nào sau đây 

  • A. 405V                       
  • B. −450V             
  • C. 195V                        
  • D. −195V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>