AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi bị nung nóng đến 30000C thì thanh vonfram phát ra 

  • A. tia Rơn−ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy. 
  • B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn−ghen. 
  • C. tia tử ngoại, tia Rơn−ghen và tia hồng ngoại. 
  • D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>