AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong ống Cu−lit−giơ, electron đập vào Anôt có tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Biết khối lượng nghỉ của electron là 0,511MeV/c2. Chùm tia X do ống Cu−lit−giơ này phát ra có bước sóng ngắn nhất là 

  • A. 3,64.10−12 m        
  • B. 7,28.10−12 m           
  • C. 7,58.10−12 m                  
  • D. 15,16.10−12 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>