AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số photon trong một chùm sáng xác định phụ thuộc các yếu tố nào sau: 

  • A. Tần số ánh sáng                
  • B. Cường độ chùm sáng
  • C. Vận tốc của ánh sáng                                
  • D. Số electron hấp thụ nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>