AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả nào sau đây là đúng

  • A. Trong phóng xạ α thì số khối hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con thay đổi 
  • B. Hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con tăng
  • C. Trong phóng xạ β thì số khối hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con giảm 
  • D.  Trong phóng xạ γ  thì số khối và điện tích hạt nhân con không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA