YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách đều nhau một khoảng ℓ1 thì dao động với cùng biên độ là 4cm, người ta lại thấy trên dây có những điểm cứ cách nhau một khoảng ℓ2 (ℓ2 > ℓ1) thì các điểm đó có cùng biên độ A. Giá trị của A là 

  • A. \(4\sqrt 2 \) cm           
  • B. 4 cm          
  • C. 3cm                   
  • D. 2cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA