AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(\omegat + φ1) và x2 = A2 cos(\omegat + φ2). Cho biết  = 13 . Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = 1cm thì tốc độ của nó là 6cm/s, khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 bằng: 

  • A. 9 cm/s                   
  • B.  12 cm/s                 
  • C.  10 cm/s                            
  • D. 8 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>