AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng

  • A. Hạt tải điện trong kim loại là electron. 
  • B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi. 
  • C. Hạt tải điện trong kim loại là ion dương và ion âm. 
  • D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>