• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\frac{{{e^{ax}} - 1}}{x} & khi\,\,x \ne 0\\\frac{1}{2} & khi\,\,x = 0\end{array} \right.\) . Tìm giá trị của a để hàm số liên tục tại \({x_0} = 0\)

  • A. \(a = 1\)
  • B. \(a = \frac{1}{2}\)
  • C. \(a =  - 1\)
  • D. \(a =  - \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập xác đinh: \(D = \mathbb{R}\)

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{ax}} - 1}}{x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{ax}} - 1}}{{ax}}.a = a\)

  \(f\left( 0 \right) = \frac{1}{2}\) hàm số liên tục tại \({x_0} = 0\) khi và chỉ chi \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f\left( x \right) = f\left( 0 \right) \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC