YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUYÊN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA”. Một người xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để khi xếp các tấm bìa được dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”

  • A. \(\frac{1}{{25}}\)
  • B. \(\frac{1}{{5040}}\)
  • C. \(\frac{1}{{24}}\)
  • D. \(\frac{1}{{13}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa có \(7! = 5040\) (cách xếp) \( \Rightarrow n\left( \Omega  \right) = 5040\)

  Đặt A là biến cố “xếp được chữ HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”.

  Ta có \(n\left( A \right) = 1\)

  Vậy \(P\left( A \right) = \frac{1}{{5040}}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON