YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\ln ^2}\left( {{x^2} - 2x + 4} \right)\). Tìm các giá trị của x để \(f'\left( x \right) > 0\)

  • A. \(x \ne 1\)
  • B. \(x > 0\)
  • C. \(x > 1\)
  • D. \(\forall x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tập xác định: \(D = \mathbb{R}\)

  \(f'\left( x \right) = \frac{{4x - 4}}{{{x^2} - 2x + 4}}\ln \left( {{x^2} - 2x + 4} \right)\)

  \(f'\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow \left( {4x - 4} \right)\ln \left( {{x^2} - 2x + 4} \right) > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x - 1 > 0\\\ln \left( {{x^2} - 2x + 4} \right) > 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x - 1 < 0\\\ln \left( {{x^2} - 2x + 4} \right) < 0\end{array} \right.\end{array} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x > 1\\{x^2} - 2x + 4 > 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x < 1\\{x^2} - 2x + 4 < 1\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x > 1\\{x^2} - 2x + 3 > 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x < 1\\{x^2} - 2x + 3 < 0\end{array} \right.\left( {VN} \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 1\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON