YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2ax + b\) có điểm cực tiểu \(A\left( {2; - 2} \right)\). Khi đó \(a + b = ?\)

  • A. 4
  • B. 2
  • C. -4
  • D. -2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6x + 2a\). Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu \(A\left( {2; - 2} \right)\) nên ta có:

  \(y'\left( 2 \right) = 0 \Leftrightarrow 2a = 0 \Leftrightarrow a = 0\)

  Do đồ thị qua \(A\left( {2; - 2} \right) \Rightarrow  - 2 = 8 - 12 + b \Leftrightarrow b = 2\)

  Vậy \(a + b = 2\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON