YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể tích không khí tối thiểu ở điều kiện tiêu chuẩn (có chứa 0,03% thể tích CO­­­2) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 16,2 gam tinh bột là:

  • A. 13,44 lít
  • B. 4,032 lít
  • C. 4,032 lít
  • D. 44800 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(6nCO_{2}+5nH_{2}O\rightarrow (C_{6}H_{10}O_{5})_{n}+6nH_{2}O\)

  \(\Rightarrow V_{KK}=\frac{V_{CO_{2}.100}}{0,03}=\frac{0,6.22,4.100}{0,03}=44800\, (l)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON