YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic . Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa . Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là 

  • A. 48
  • B. 60
  • C. 30
  • D. 58

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\rightarrow \, \, \, \, \, \, \, \, 2C_{2}H_{5}OH\, \, \,+\, \, \,2CO_{2}\)

  \(\frac{0,4.1}{2}\times \frac{100}{75}\times 180=48\, (g)\, \, \, {\leftarrow}\, 0,4\, (mol)\)

  \(CO_{2}\rightarrow CaCO_{3} \downarrow\)

  \(0,4\, \, \, {\leftarrow}\, 0,4\, mol\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

   

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON