YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa . Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

  • A. 13,5.
  • B. 30,0.
  • C. 15,0.
  • D.

   20,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C_{6}H_{12}O_{6}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \, \, \,\, \, \, \rightarrow 2CO_{2}\)

  \(\frac{6,6.180}{2.44}\times \frac{100}{90}=15\, (g){\leftarrow}\, 6,6\, (g)\)

  \(m_{CO_{2}}=10-3,4=6,6\, (g)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu C.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON