YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml)

  • A. 5,4 kg
  • B. 5,0 kg   
  • C. 6,50 kg      
  • D. 4,5 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \((C_{6}H_{10}O_{5})_{n}\rightarrow nC_{6}H_{12}O_{6}\rightarrow 2nC_{2}H_{5}OH\)

  \(\frac{1,84.162}{2.46}\times \frac{100}{72}=4,5\, (kg)\, \, \,{\leftarrow} \, 1,84\, (kg)\)

  \(V_{C_{2}H_{5}OH}=\frac{5.46}{100}=2,3\, (l)\)

  \(m_{C_{2}H_{5}OH}=2,3.0,8=1,84\, (kg)\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON