YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để chứng minh trong phân tử glucozơ có năm nhóm hidroxit, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

  • A. AgNO3/NH3, to
  • B. Kim loại K      
  • C. Anhidrit axetic             
  • D. Cu(OH)2/OH-, to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Hòa tan Cu(OH)2: nhiều (-OH)
  • Anhidrit axetic \(\Rightarrow\) 5 (-OH)

  ​\(\Rightarrow\)Chọn câu C.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON