YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để chứng minh trong phân tử glucozơ có năm nhóm hidroxit, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

  • A. AgNO3/NH3, to
  • B. Kim loại K      
  • C. Anhidrit axetic             
  • D. Cu(OH)2/OH-, to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Hòa tan Cu(OH)2: nhiều (-OH)
  • Anhidrit axetic \(\Rightarrow\) 5 (-OH)

  ​\(\Rightarrow\)Chọn câu C.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON